Международна конференция на тема
“Смекчаване на социалните последици от глобалната финансово-икономическа криза”
под егидата на МОТ

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов приветства от името на Асоциацията на организациите на българските работодатели, участниците в организирана от КТ “Подкрепа” Международна конференция на тема “Смекчаване на социалните последици от глобалната финансово-икономическа криза”.

Конференцията се провежда под егидата на Международната организация на труда. Г-жа Верена Шмид, старши съветник на МОТ представи доклад за последиците в Европа от финансовата и икономическа криза и отговорите на обединена Европа за отражението в работните заплати и условията на труд.

Предвижда се да се обсъдят мерки във връзка с отражението на глобалната финансова и икономическа криза в България и мерки за смекчаване на последиците от нея на пазара на труда.

Конференцията беше открита от д-р Константин Тренчев - президент на КТ”Подкрепа” и Николай Ненков – вице-президент на КНСБ.

Д-р Константин Тренчев постави акцент върху съкращаване на администрацията, икономически стимули за бизнеса, борба със сивата икономика и престъпността, ефективно усвояване на средствата от европейските фондове, подобряване на здравеопазването и образованието - приоритети, които в голяма степен съвпадат с тези на работодателските организации.

 

 

Back   HOME

23 юли 2009 г.