Среща на Евроклуба при БТПП, посветена на Шведското председателство на ЕС

Среща на Евроклуба при БТПП по повод поемането на председателството на Съвета на Европейския съюз от Кралство Швеция събра в Палатата посланици, икономически съветници и търговски аташета на страните-членки на ЕС, представители на държавната и общинска администрация, браншови организации, предприемачи и журналисти.

Н.Пр. Пол Бейер, посланик на Кралство Швеция у нас, запозна присъстващите с основните приоритети в програмата на Шведското председателство в областите икономика, трудова заетост и глобалните климатични промени.

Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк, фокусира вниманието на членовете на Евроклуба върху последиците от международната икономическа криза върху българската икономика и ролята на банковия сектор в условията на рецесия.

Г-н Казини подчерта, че очакванията са българската икономика да се възстановява по-бавно в сравнение с останалите икономики от Централна и Източна Европа предвид засилената макроикономическа уязвимост и ограничените възможности за фискална и монетарна политика в условията на валутен борд. Той подчерта, че са необходими широкомащабни промени в системата за стимули на икономиката за подобряване на конкурентоспособността, придружени с решителни мерки за преодоляване на корупцията, оптимизация на публичните разходи, намаляване на нивото на социалните осигуровки и подобряване използването на еврофондовете.

Иван Стоименов, член на Съвета на директорите на Българо-шведската търговска камара, информира присъстващите за насоките в дейността на камарата през 2009 г.

Бранимир Ботев, председател на Надзорния съвет на Винарска изба „Розова долина” – Карлово, запозна участниците в срещата с продуктовата гама на винарската изба.

Повече от 50 представители на корпоративни клиенти на УниКредит Булбанк също взеха участие в срещата на Евроклуба.

 

 

Back   HOME

15 юли 2009 г.