Консултативна среща с президента на КТ „Подкрепа”

В БТПП се проведе консултативна среща между президент а на Конфедерация на труда "Подкрепа" д-р Константин Тренчев и председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Обсъдени бяха въпроси относно вземане на ефективни мерки за преодоляване последиците от финансовата и икономическата криза в България, по-добро сътрудничество между социалните партньори и по-ефективно усвояване на средствата от европейските фондове. Засегната беше и темата за необходимостта от спешни действия в борбата за установяване на случаите на корупция, а така също и механизми за премахване на предпоставките за корупционни практики.

 

 

Back   HOME

3 юли 2009 г.