Среща на бизнеса с представители на ОИСР

На 2 юли в БТПП се проведе среща на представители на бизнеса с представители на ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие). В срещата взеха участие фирми-членове на УС на Палатата, браншови организации и др.

Представителите на ОИСР г-н Антонио Фанели, г-н Андреа Белтрамело и г-н Николас Филипоне са на мониторингова мисия в България във връзка с предстоящото издание на ОИСР ”Investment Reform Index 2009”. В икономическия обзор за България ОИСР има за цел да отрази реформите по отношение на бизнес климата и приоритетите в икономическото развитие. Голямо значение при това проучване ОИСР отдава на мнението на бизнес организациите и частния бизнес.

Представителите на частния бизнес изложиха своето мнение пред представителите на ОИСР по отношение на инвестиционната политика – защита на инвестициите, прозрачност, право на собственост; търговска политика – технически стандарти, санитарен и фитосанитарен контрол, административни процедури по внос и износ; митническо законодателство и регулации; мерки за насърчаване на експорта; развитие на човешкия капитал; ролята на Парламента за провеждане на икономическите реформи; достъп на бизнеса до финансовия пазар; данъчна политика.

БТПП ще получи икономическия обзор за реформите в България и сравнителен анализ, свързан с развитието на реформите в останалите 10 страни от Югоизточна Европа за ползване при подготовка на предложения за промени и усъвършенстване на законодателството и икономическата среда.

 

 

Back   HOME

2 юли 2009 г.