Декларация на Асоциациацията на организациите на българските работодатели относно новите енергийни цени

На 1 юли 2009 г.  Асоциациацията на организациите на българските работодатели  подписаха Декларация относно новите енергийни цени. АОБР изразява безпокойство от потенциалната възможност за увеличаване на необслужените задължения на фирмите за потребена електроенергия, която ще доведе до фалити на фирми и разноски и влизане в дълги процедури по събиране на забавени плащания.

АОБР настоява за промяна в процедурите за работа на ДКЕВР в насока предоставяне на детайлна информация за ценообразуването на електроенергията при съобразяване с необходимото време за запознаване с данните.

 

 

Back   HOME

1 юли 2009 г.