Асоциацията на организациите на българските работодатели и ПП “Ред, законност, справедливост”
подписаха Обществения договор предложен от АОБР

Председателят на БТПП Цветан Симеонов обяви подписването на Обществения договор и подчерта, че една от целите е подобряване на икономическата среда в България, в частност привличане на повече български и чуждестранни инвеститори. Общественият договор беше изпратен както е известно до всички парламентарно представени партии, участващи в избори 2009. Това е третата поредна стъпка която АОБР прави, очаквайки след изборите партиите, подписали договора да реализират своите намерения.

Членовете на АОБР обявиха своята готовност за разглеждане на ангажиментите, поети от партиите, да станат реалност.

Васил Велев – председател на АИКБ изрази удовлетворение от подписания Обществен договор, с който се потвърждават намеренията на основните политически сили за икономически действия и антикризисни мерки, по които да се постигне консенсус с бизнеса за подобряване на бизнес средата и по-бързо излизане от икономическата криза.

Теодор Дечев от ССИ напомни за представителите на медиите, че до днес само три са партиите подписали Обществения договор – Българска нова демокрация, Съюза на демократичните сили и Ред, законност, справедливост. За съжаление днес икономическите програмни елементи остават на заден план, изпреварени от емоциите по предстоящите парламентарни избори.

Представител на ПП “Ред, законност, справедливост” за подписване на Договора бе д-р Атанас Семов. Той подчерта необходимостта от по-тясна връзка между образованието и бизнеса. Г-н Семов обяви, че ПП “Ред, законност, справедливост” приема изцяло аспектите от Обществения договор, отбелязвайки необходимостта от неотложното влизане на България в Еврозоната. Политическата партия се ангажира с проблемите на бизнеса, борбата с корупцията и пострадалите от корупционните практики в България. Те обявиха, че след приключване на избори 2009 ще предложат подписване на Анекс към договора за създаване на антикорупционен форум към Народното събрание с цел:

  • разкриване на случаите на корупция;
  • установяване и премахване на подзаконови предпоставки за корупционни практики.

Тяхната категорична воля е за намаляване на лицензионните режими и до минимум преразпределение на функциите на държавата с цел намаляване предпоставките за корупция. Една от основните задачи на държавата би трябвало да бъде връзката между образованието и ефективността от насърчаване на младите специалисти да остават в страната. Партията предлага да се приемат държавни стимули и данъчни облекчения за работодатели наели на работа специалисти в първите шест месеца след дипломиране. Би било добре докторантските програми да са ориентирани към българското предприемачество.

 

 

Back   HOME

1 юли 2009 г.