Новият посланик на Република Хърватска посети БТПП

Н.Пр. Дание ла Баришич, посланик на Република Хърватска се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов, на 1 юли 2009 год. Темите на срещата бяха свързани с икономическото състояние на Хърватска в рамките на световната икономическа криза и възможностите за насърчаване на търговско-икономическото сътрудничество между двете страни.

Г-жа Баришич информира, че БВП на страната е паднал с 5 пункта през първите 5 месеца на 2009 год. в сравнение с 2008. Прогнозите за туристическия сезон 2009 год. в Хърватска не са много благоприятни, тъй като туристическите потоци в страната идват главно от Германия, Австрия, Словакия, Чешката Република и др. съседни страни, които също са пряко засегнати от кризата. Туризмът формира близо 19% от БВП на страната /8 млрд.евро/ и намаление в туристическите посещения ще се отрази на цялата икономика. Правителството дори обсъжда преизчисляване на бюджета.

Г-н Симеонов се поинтересува за напредъка на Хърватска по пътя на присъединяване към ЕС и г-жа Баришич разясни, че страната трябва да отвори още 13 глави. Това би могло да се случи и до края на годината, ако се неутрализират някои странични фактори и се работи експедитивно.

С цел насърчаване на двустранните икономически връзки, посланичката на Хърватска в София информира за предстоящо посещение на хърватски фирми от областите производство на кожени изделия, текстил и облекла през септември тази година. Освен това бе договорено през есента БТПП да организира представяне на хърватската икономика пред български компании.

.

 

 

Back   HOME

1 юли 2009 г.