Среща с Национална компания Индустриални зони

Ръководството на БТПП се срещна с изпълнителните директори на Национална компания Индустриални зони Атанас Ненов и Кънчо Кънев на 29 юни 2009 год. Председателят и зам.председателят на БТПП Цветан Симеонов и Георги Стоев дискутираха съвместното сътрудничество между двете организации. Г-н Ненов представи накратко компанията, която е създавена през февруари 2009 год. въз основа на Експортната стратегия на България 2008-2013 от Министерството на икономиката и енергетиката. Компанията вече работи с 30 служители като концентрира целите си в две насоки: привличане и осъществяване на проекти на български и чуждестранни инвеститори в страната и съвместна работа с Българската агенция за инвестиции.

Г-н Кънев отбеляза, че БТПП и Националната компания Индустриални зони са естествени партньори и бяха набелязани няколко стъпки за съвместно подпомагане на дейността и постигане на общата цел: насърчаване на инвестициите в страната.

Г-н Симеонов направи конкретни предложения за съвместното сътрудничество, които бяха приети. Сред първите стъпки са информиране на чуждестранните партньори на БТПП и дипломатическите представители в България относно новосъздадената компания и възможностите, които тя предлага. Ще бъде организирана и презентация пред смесените палати, съюзи и клубове към БТПП.

В развилата се дискусия г-н Кънев обясни, че в новите индустриални зони ще се предоставят благоприятни условия за инвеститори, които да организират на подходящо за тях място и по най-бързия начин своята производствена и съпътстващата дейност; възможности за концентриране дейността на взаимносвързани производства в една локация, намаляващи себестойността на единица продукт. Ще бъдат осигурени и стимули за инвеститорите, предоставяйки им възможност да работят при най-благоприятни времеви, материални, административни и инфраструктурни условия. Профилирано компанията ще разработва базата в Свиленград /бивша свободна зона/ - като технологичен парк, а останалите 6 обекта /към момента/ из цялата страна ще бъдат разработвани логистично.

 

 

Back   HOME

1 юли 2009 г.