Среща с Economist Intelligence Unit

На 19 юни 2009 год. в БТПП бе проведена среща с представителите на The Economist Group – Джереми Прайс-Крeйтц, регионален търговски директор за Източна Европа, Ирландия и Турция и Мартина Захариева от компанията Creative Solutions, ексклузивен търговски представител на The Economist Group за България.

Председателят на БТПП, Цветан Симеонов дискутира с тях възможностите за сътрудничество между The Economist Intelligence Unit (част от The Economist Group) - първата световна организация, която предоставя задълбочени анализи за дадена страна, индустрия или мениджмънт, и БТПП.

Г-н Крейтц разясни, че повече от 60 години the Economist Intelligence Unit предоставя на ръководители, мениджъри и взимащи решения лидери информация и анализи, които са необходими за сформиране на техните стратегии и решения при всякакви икономически ситуации. Отделът, освен редицата услуги, които предоставя, разполага с капацитет за анализи и прогнози за над 200 страни, осигурявайки достъп до online данни и всекидневни съобщения, както и проучвания по поръчка. Повече информация може да се намери на www.eiu.com .

Г-н Симеонов представи информацията, с която разполага БТПП – бази данни за над 51 000 български фирми, счетоводни отчети за над 6 000 фирми, класацията ТОП 100 на българските компании, която се прави вече 10 години. По време на срещата бе постигната договореност при запитване двете организации да разменят икономическа информация, полезна на бизнеса в страната и региона.

 

 

 

Back   HOME

19 юни 2009 г.