Ново ръководство на БТПП

На състоялото се на 17 юни 2009 г. XXXII Редовно Общо събрание на БТПП беше избран нов Управителен съвет.

Г-н Цветан Симеонов беше избран за председател на УС на БТПП, досегашен зам. председател на Палатата и дългогодишен член на УС.

Заместник председател на БТПП става г-н Георги Стоев, досегашен член на ИС на БТПП.

Изпълнителният съвет е в състав:

  1. Цветан Симеонов - председател на УС на БТПП
  2. Георги Стоев - зам. председател
  3. Ромео Шатев - член на ИС
  4. Лъчезар Искров - член на ИС
  5. Радка Стаменова - член на ИС
  6. Тодор Табаков - член на ИС
  7. Иван Стоименов - член на ИС

 

 

 

Back   HOME

17 юни 2009 г.