БТПП и Технически университет – София подписаха Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност

На 11 юни 2009 г. председателят на БТПП – Божидар Божинов и ректора на Техническия университет – София проф. д-р Камен Веселинов, подписаха Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност.

Водени от желанието за повишаване на конкуретноспособността на българските фирми и повишаване на качеството на образованието, БТПП и Технически университет - София, проектират своето сътрудничество като форма на публично частно партьорство в областта на образованието и професионалната квалификация, иновациите и енергийната ефективност, с цел обмен на информация и реализация на съвместни проекти.

Споразумението между БТПП и Технически университет – София е инициатива в резултат на подписаното Рамково споразумение за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучени е на 18 март 2009 г , между Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Националната агенция за професионално образование и обучение и национално представителните организации на работодателите, с което се поеха задължения за ефективно реформиране и утвърждаване на българското професионално образование като основен фактор за въвеждане на страната ни в Европейския динамичен и висококонкурентен пазар на труда.

 

 

 

Back   HOME

11 юни 2009 г.