Junior Chamber International представи своята дейност в БТПП

На 25.05.2009г. в БТПП се проведе среща между г-н Цветан Симеонов, зам. Председател на БТПП и г-жа Sayanaa Lkhagvasuren – вицепрезидент на  JCI.

„ДЖЕЙ СИ АЙ БЪЛГАРИЯ” е представителството за Р България на JCI International – глобална мрежа от млади професионалисти и предприемачи – на възраст между 18 и 40 години. Основната цел на JCI е да съдейства за напредъка на глобалното общество, като осигурява възможности на
младите хора, да развиват своите лидерски умения, социална отговорност и предприемачески дух.
JCI е неправителствена организация, член на Икономическия и Социален съвет на ООН – и към настоящия момент е представена в 115 държави по света и има над 200 000 активни члена. Повече информация за JCI е налична на официалния уеб-сайт на организацията: www.jci.cc

Бе обсъдена предстоящата съвместна дейност между БТПП и JCI .

 

 

 

 

 

Back   HOME

27 май 2009 г.