Сирия се стреми към задълбочаване сътрудничеството с ЕС

Малка делегация от провинция Дамаск, Сирия посети Българската търговско-промишлена палата на 16 май 2009 год. Членове на борда на директорите на Търговско-промишлената палата на провинция Дамаск споделиха пред Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП своите интереси, насочени към българския пазар. Основните сектори, в които търсят български партньори са: селско стопанство, хранителна индустрия, машиностроене, стругове, банки и финанси, пластмасово производство, дървен материал и др..

Гостите описаха накратко икономическата обстановка в Сирия, която не е засегната видимо от световната криза. Страната отбелязва към момента икономически растеж около 5%. Не среща проблеми и в банковия сектор. Сирия е част от свободна зона за търговия, обхващаща арабските страни и желае да задълбочи сътрудничеството си със страните от ЕС. Направени са постъпления за улесняване на търговските контакти и се очаква нарастване на стокообмена с региона.

Тъй като страната традиционно развива селското стопанство, местните производители се съобразяват с европейските стандарти и изисквания за селскостопански продукти. Бе проявен интерес и към инвестиции в сектора в България, породен от предлаганите изгодни условия за инвестиции в нашата страна и възможността за закупуване на земеделска земя от чужди граждани.

Бе договорена скорошна размяна на посещения на бизнесмени с конкретни интереси и в двете страни.

 

Back   HOME

16 май 2009 г.