Судан търси сътрудничество и чуждестранни инвестиции

Временно управляващата на Посолството на Судан в София г-жа Мауада Омер Хадж Елтоам Елбадуи се срещна със зам.председателя на БТПП Цветан Симеонов на 7 май 2009 год. Бе обсъдено икономическото сътрудничество между България и Судан, което е дългогодишно и с положителни резултати през 70-80 години на 20 век. Към момента взаимоотношенията не са много активни, но има явни предпоставки за стесняването им – липса на конкуренция между икономиките на двете страни, липса на колонизационна история на България в Африка и изобщо в цял свят, добри контакти в миналото, активни ТПП в двете страни. Г-жа Елбадуи разясни спецификата на икономиката на Судан, развиваща селско стопанство, нефтена промишленост, енергетика и минно дело, строителство, производство на торове, както и туризъм. Судан е най-голямата страна в Африка с територия 2,4 млн.кв.км и население 40 млн. жители.

Страната има нужда от чуждестранни инвеститори. Условията за инвестиране в Судан на английски и български език са на разположение в Библиотеката на БТПП.

Като резултат от срещата бе запланувано организиране на представяне на Судан като икономически партньор през октомври 2009 год. в София.

 

 

Back   HOME

8 май 2009 г.