Среща с представители на Международния валутен фонд 21 април 2009 г.

Зам.председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с мисия на Международния валутен фонд, водена от г-н Бас Баккер, съветник в отдел Европа на МВФ. Предишното посещение на мисията в България е било през декември 2008 год. и очакванията за настоящия момент са отбелязване намаление на растежа на икономиката на страната, поради намаляване на индустриалното производство, намаляване продажбите на техника и автомобили и др. признаци на икономическа криза. Участниците в срещата проявиха интерес към това, как кризата се отразява на корпоративния сектор у нас.

Г-н Симеонов подчерта, че БТПП редовно запитва своите членове за тяхното мнение по различни икономически въпроси. Едно от последните бе свързано с проучване на фирмите, които възнамеряват да намалят работното време на служителите си и съответно заплащането им, с цел запазване на работни места по време на финансовата криза. Резултатите от проучването са предадени на Министерството на труда и социалната политика и са свързани с решението на МС за покриване от държавата на част от възнаграждението на служителите, преминали на половин работно време.

Г-н Симеонов разясни също така, че голяма част от плановете и проектите в строителството са замразени поради финансовата нестабилност в момента. Съществува известен риск от преминаване в сянка на част от бизнеса поради очакванията за намаляване на строителните проекти с повече от 25% /съгласно НСИ/. Преминаването в сивия сектор може да бъде подтикнато от високите социални осигуровки, заплащани от работодателите в строителството.

Забелязва се намаление на поръчките на фирмите, от там – и на производството им. Тъй като 60% от износа на България е насочен към ЕС, а трудностите в страните от Съюза са по-големи, намалява износът на българска стока. За това българският бизнес се опитва да възстанови връзките с някои стари пазари, извън ЕС.

Г-н Баккер запита какво е мнението на БТПП по отношение конкурентноспособността на българските фирми. Отговорът бе, че БТПП постоянно насърчава и съветва своите членове да се стремят към повишаване на конкурентноспособността си чрез по-добър мениджмънт, приемане на международни стандарти, придобиване на необходимите сертификати, намаляване на разходите за енергия, по-добра дистрибуция на стоките, въвеждане на електронен обмен на данни, активна реклама и др.

Г-н Симеонов бе запитан и какво мисли БТПП за отношението работна заплата – продуктивност. Той отговори, че повишението на заплатите през 2008 год. на фона на висок икономически ръст бе приемливо, но в настоящия момент препоръчваме замразяване на заплатите.

Бяха обсъдени и въпроси, касаещи процедурата за обявяване на фалит на фирмите, решаването на търговски спорове, изискванията за отпускане на кредити от банките, нуждата от арбитражна клауза в търговските договори и др.

Г-н Симеонов направи обзор на предложенията за подобряване на икономическата среда в България, отправени от БТПП към правителството. Сред тях спомена вече осъществените идеи за намаляване на корпоративния данък печалба на 10% и плоския данък върху доходите на физическите лица на същата стойност, както и предложения, които БТПП ще направи на българското правителство за намаляване на разходите за администрацията, установяване на таван за преразпределение на бюджета спрямо БВП – 35 % и др.

 

 

Back   HOME

24 април 2009 г.