Българо-нигерийски бизнес форум

БТПП посрещна многобройна икономическа делегация от Нигерия на 21 април 2009 год. Зам.председателят на БТПП, като домакин на българо-нигерийския бизнес форум, сподели, че няма съмнение относно възможностите на нигерийската икономика. Той посъветва гостите, съгласно опита на България, че намаляването на данъчните ставки води не само до увеличаване на приходите в бюджета на държавата, но и до привличане на повече чуждестранни инвеститори. Основната цел на посещението бе разкриване на инвестиционните възможности в Нигерия.

Към участниците приветствие отправи зам.министърът на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев.

Посещението бе осъществено благодарение на ръководителя на българската дипломатическа мисия в Нигерия – Петър Константинов , според който България е достатъчно известна в Нигерия и доброто стърудничество трябва да бъде продължено.

Посланикът на Нигерия, акредитиран в България, със седалище в Букурещ Н.Пр. Мба Ама Мба очерта в детайли възможностите за двустранен бизнес – в областите транспорт /железопътен, въздушен, сухопътен/, инфраструктура, петролна и химическа промишленост, селско стопанство, медицинско оборудване и консумативи, образование. Нигерия представлява най-големият пазар на Африка със 140 млн. жители, а България има технологиите и специалистите, които могат да бъдат внедрени и използвани в африканската страна.

Бяха направени подробни презентации на инвестиционните възможности в Нигерия и на бизнес средата в България:

Инвестиционен климат в Нигерия
Бизнес възможности в България

След официалната част на форума бяха осъществени двустранни срещи.

 

 

Back   HOME

21 април 2009 г.