Енергийно партньорство между България и Турция

Българо-турски бизнес форум бе проведен на 15 април 2009 год. в София. В събитието, организирано съвместно от: Съюзите на износителите Улудаг в Бурса, Агенцията по външна търговия на Република Турция, Българската търговско-промишлена палата, Турско-българската търговско-индустриална камара и Посолството на Република Турция – Търговска секция взеха участие министърът на икономиката и енергетиката на България Петър Димитров и държавният министър на външната търговия на Турция Кюршад Тюзмен.

Председателят на БТПП Божидар Божинов откри форума като очерта силните и слабите страни на сътрудничеството България – Турция. Турция е най-силната икономика на Балканите, а България е разпложена на пътя към Европа за това взаимодействието е желано и нужно. Проблемите, които пречат на двустранния бизнес са следните:

 • нужда от приоритизиране на публичните и обществените проекти в двете страни;
 • изграждане и подобряване на съществуващата инфраструктура – завършване на магистралата София – Истанбул;
 • решаване на въпроса нужна ли е и може ли да се изгради железопътна скоростна връзка между България и Турция;
 • усъвършенстване на работата на граничните пунктове чрез:
  • синхронизиране на проверките на границата от двете страни;
  • координирани проверки, равномерно и пропорционално разширяване на коридорите;
  • осигуряване на специални улеснения за бизнес и туристическите пътувания;
  • снижаване до минимум загубата на време при пресичането на граничните пунктове;
 • намаляване на корупцията;
 • минимизиране на вноса и износа на некачествени и нестандартизирани стоки.
 • Решаване на въпроса за визите за турски бизнесмени.

Последователно вижданията си за бъдещето на двустранното сътрудничество споделиха председателят на Турско-българския бизнес съвет, Ялчин Егемен и двамата министри. Според министър Петър Димитров Турция е един от най-важните енергийни и икономически партньори на България. Южната ни съседка заема водещо място във външната търговия на страната ни. Турски са 18% от инвестициите спрямо БВП в България. Това е в резултат на благоприятната бизнес и икономическа среда, създадена у нас. Освен това Турция е на пътя на алтернативните за България енергийни ресурси. Работи се по идеята за свързване на газопреносните мрежии на България и Турция, както и за създаването на съвместни газохранилища, изграждане на терминал за разпределение на газ на територията на Турция. Активни са отношенията на двете страни във връзка с проектите Набуко и Южен поток. Като резултат само в енергийния сектор общата стойност на възможните съвместни проекти е над 12 млрд. евро.

Министър Кюршад Тюзмен сподели че турският бизнес и той самият са сигурни в плодотворното и приятелско сътрудничество между България и Турция. Настоя да бъдат решени дребните проблеми, които стоят пред бизнеса като трудното получаване на визи за турските граждани с бизнес интереси в нашата страна, коригиране на задължителното условие за наемане на 10 български служители срещу един чужд служител във фирма, решаване на проблема с транзита на квотен принцип.

Бяха направени презентации а възможностите в икономическата област от двете страни от Агенцията по външна търговия на Турция, Българската агенция за инвестиции, БТПП, Камарата на строителите в България.

В двустранните срещи след официалната част на форума участваха над 180 турски и български фирми, покривайки всички икономически сектори.

В рамките на посещението на държавния министър по външна търговия на Турция на 16 април 2009 год. в София бе открит и Турски търговски център. Центърът ще подслони търговския отдел на посолството на Турция, офиси и представители на редица турски бизнес организации.

 

 

Back   HOME

16 април 2009 г.