Ирак търси инвеститори

На 16 април 2009 год. се проведе среща с представители на няколко търговско-промишлени палати от Ирак. БТПП бе домакин на срещата, в която взеха участие над 40 български фирми с интереси в Залива. Бизнесът от Ирак бе представен от председатели на търговско-промишлени палати на градовете Басра, Салахудин и Къркук.

Събитието бе осъществено с любезното съдействие на търговския отдел към посолството на Ирак в София и търговския съветник Кадим Джабир.

Зам.председателят на БТПП, Цветан Симеонов приветства участниците и големия интерес, който Ирак предизвиква сред българските фирми.

Ръководителят на иракската група – Макки Хасан Хамади, зам.председател на Федерацията на иракските търговски палати и председател на Търговската палата на Басра подчерта пред присъстващите, че в продължение на 35 години търговията в Ирак е срещала известни трудности, но след 2003 год. секторът се развива много добре. В страната е приет специален закон за чуждестранните инвестиции, който регламентира благоприятни условия за инвестиции във всички икономически области в страната.

В хода на дискусията стана ясно, че в областта на гр. Басра, който е пристанище на залива, има нужда от бизнес сътрудничество и инвестиции в областите енергетика, пристанищни съоръжения, инфраструктура – пътища и мостове, летище, здравеопазване и туризъм. Направени са предварителни проучвания от италиански фирми за развиване на пристанището, холандска компания е партньор при добива на нефт. Има нужда от възстановяване инфраструктурата около граничните пунктове с Кувейт и Иран.

В гр. Салахудин се развива главно земеделието. Градът е разположен на река Тигър. Местният бизнес търси и предлага сътрудничество в строителството, селското стопанство, туризма. Наложително е възстановяване на електроцентралата на града и редица заводи. Търсят се специалисти в земеделието.

В гр. Къркук интересите са насочени към търговия и строителство.

От българска страна интерес към срещата с иракски партньори проявиха фирми, работещи в следните браншове: електротелфери, автомобилни масла, професионални и хоби инструменти, машини за хранително-вкусовата промишленост, металорежещи машини, стругове, фрези, бормашини, тръби и профили, телекомуникационно оборудване, текстил, селско стопанство, търговия и др.

БТПП и Федерацията на иракските търговски палати подписаха споразумение за сътрудничество, което има за цел подкрепа на двустранния бизнес и предприемане на конкретни стъпки за разширяването му.

 

 

Back   HOME

16 април 2009 г.