Обучение на тема “Изграждане на система за управление на качеството в малки и средни предприятия / Е N ISO 9001 :2008/

БТПП организира обучение на тема “Изграждане на система за управление на качеството в малки и средни предприятия / Е N ISO 9001 :2008/ на 27 - 28.04.2009 г.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА
„ИЗГРАЖДЕНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ / EN ISO 9001:2008/”

  Понеделник, 27 .0 4 .2009 г.

09:30 – 10: 00 ч.

Регистрация

10:00 – 10:10 ч.

Откриване на курса и представяне програмата за обучение

10:10 – 12:00 ч.

Приложение на изискванията на EN ISO 9001:2008 в малки и средни предприятия . Запознаване с управлението на създаване на продукта и предоставяне на услугите в съответствие с изискванията за тях и прилагане на система за управление на качеството. П оказателите за резултатност на измерването, анализа и подобряването на системата за управление на качеството.

12:00 – 13:00 ч.

Обяд

13:00 – 15:00 ч.

Представяне на основните принципи на управление заложени в международните стандарти от серията ISO 9000

15:00 – 15:30 ч.

Кафе пауза

15:30 – 17:00 ч.

Схема на процесите и определяне на параметрите в малките и средни предприятия. Процесен подход. Схема на процесите в системата за управление на качеството.

 

 

Вторник, 28.04.2009г

09:00 – 10:45 ч .

Особености на документирането на системата по качество в малки и средни предприятия.Цели, ползи и обхват на документацията. Документирани процедури. Практическо упражнение.

10:45 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00—12:30 ч.

Разглеждане на алгоритъм за изграждане и сертифициране на система за управление на качеството. Ползата от внедряване на системи за управление на качеството в съответствие с регулаторните документи.

12:30 – 13:30 ч.

Обяд

13:30 – 15:00 ч.

Практически упражнения и инструкции

Лектор: н.с.І ст.инж. Митко Мирчев
Място на провеждане: гр. София, ул. Искър № 9, БТПП, зала "Б"
Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационна карта в отдел “Консултации” , БТПП e-mail: mardor @bcci.bg,
факс: (02) 987 3209 и да направят регистрация от сайта на БТПП на адрес - http://bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=85

Краен срок за регистрация: 24 април 2009 г.
За допълнителна информация: тел.: (02) 8117 477, 8117 479, 8117 420.

 

 

Back   HOME

4 април 2009 г.