Очакваме високотехнологични инвестиции от Китай

БТПП бе посетена от китайска делегация на правителствено равнище от Държавна Администрация за чуждестранна валута на Китай на 24 март 2009 год.

Групата, водена от заместник министър на Китай Денг Ксианхонг, прояви интерес към бизнеса и търговията между България и Китай, както и какви са предложенията на бизнеса за насърчаването на взаимния стокообмен. Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП изясни настоящото положение на двустранната търговия и обяви, че очакваме високотехнологични инвестиции от Китай, които ще подпомогнат конкурентноспособността на българския бизнес в рамките на ЕС и ще отворят врата за китайските постижения на свободния европейски пазар.

Г-н Ксианхонг обясни, че китайският пазар е голям и не е толкова засегнат от настоящата криза, за това българските износители трябва да са по-активни в търговията с тази част на света. Китайският икономически растеж за 2008 год. е 9%. Под влияние на световната криза външнотърговският оборот на страната през четвъртото тримесечие на 2008 год. се е свил само с 8,8% в сравнение със същия период на 2007 год. Статистиката показва, че положителното салдо на Китай във външната търговия възлиза на 295,4 млрд.долара през 2008 год. Това се дължи на няколко фактори – многобройната работна ръка, ниската цена на труда, ниски потребителски цени. За това чуждестранните инвеститори в Китай трудно реализират стоките си на местния пазар и се ориентират към износ.Освен това в страната има висок процент на депозитите – китайците спестяват много. Като резултат златните и валутните резерви на страната са достигнали рекордните 1,95 трилиона долара.

Г-н Симеонов спомена и туризма, като обещаваща област за съвместно сътрудничество. Към момента ръстът на българските туристи към Китай е по-голям, отколкото този на китайските туристи, посетили България.

 

 

Back   HOME

26 март 2009 г.