Общественият договор предложен от АОБР се подписа и от Съюза на демократичните сили

 
  На 25 март 2009 г. Асоциацията на организациите на българските работодатели включваща представителните на национално равнище работодателски организации (АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП “Възраждане, ССИ) и Съюза на демократичните сили, подписаха Обществен договор, който беше предложен на всички парламентарно представените политически сили участващи в Избори – 2009.

  Съюзът на демократичните сили е втората по ред политическа сила, подписала този договор след Българска нова демокрация, която се ангажира да вкючи в предизборната си програма п редложените от АОБР мерки за подобряване на икономическите условия за успешна стопанска дейност.

  Председателят на СДС Мартин Димитров обяви, че подписва Договора със следните изменения и допълнения:

  1. Подкрепа за реализиране на проекта Набуко, но не и за Южен поток;
  2. Гарантиране на равен достъп и конкурентно начало за всички фирми;
  3. Ангажимент на бизнеса за увеличаване на заплатите и квалификация на работниците при намаляване на осигурителната тежест и ДДС.

  Председателят на БТПП Божидар Божинов заяви, че бизнесът се радва, когато партиите подписват договори със забележки, защото така има възможност да се генерират добри идеи и да се дадат конструктивни предложения.

  Работодателските организации обърнаха внимание на следните основни проблеми:

  • междуфирмената задлъжнялост;
  • бавна процедура за фалит;
  • голям дефицит във външнотъргвоския баланс;
  • степента на усвоямостта от европейските фондове;
  • предвидимост на икономическите условия;
  • чувствително понижаване на таксите за административни услуги, включително и за смет;

  На срещата присъства Йордан Бакалов – председател на Парламентарна та група на ОДС в 40-то Народно събрание.

 

 

Back   HOME

25 март 2009 г.