Рамково споразумение за сътрудничество между МОН, МТСП, НАПОО и работодателските организации

Днес, 18.03.2009 г. се подписа Рамково споразумение между Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП, БСЧП"Възраждане" и ССИ относно сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение. Пълният текст на споразумението може да прочетете тук.

 

Back   HOME

18 март 2009 г.