БТПП организира обучение на тема: „Разработване на проекти по мерки 121 и 123 на Програмата за развитие на селските райони –
възможности, добри практики, насоки”. Дата на провеждане: 31 .03 .2009 г.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА

„Разработване на проекти по мерки 121 и 123 на Програмата за развитие на селските райони – възможности, добри практики, насоки”

Вторник, 31 .03 .2009 г.

09:30 – 10:15ч.

Откриване. Представяне на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г. – цели, приоритети.

10:15 – 11:00ч.

Приоритетна ос 1 „Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори" .

11:00 – 11:15ч.

Кафе пауза .

11:15 – 12:30ч.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Наредба. Цели и приоритети. Насоки за кандидатстване. Възможности. Разработване на бизнес план.

12:30 – 13:30ч.

Обяд .

13:30 – 15:00ч.

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Наредба. Цели и приоритети. Насоки за кандидатстване. Възможности. Разработване на бизнес план.

15:00 – 15:15ч.

Кафе пауза .

15:15 – 16:30ч.

Попълване на формулярите за кандидатстване. Добри практики – представяне и обмен. Бюджетиране. Полезни съвети. Въпроси и отговори.

Лектор: Лилия Братоева – д-р по икономика и управление

Място на провеждане: гр. София, ул. Искър № 9, БТПП, зала "Б"

Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната карта в Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти”, БТПП e-mail : projects1@bcci.bg, факс (02) 987 32 09 или да направят регистрация от сайта на БТПП на адрес - http://bcci.bg/payment_bcci/index.php

Краен срок за регистрация: 30 март 2009 г.
За допълнителна инф. : тел. (02) 811 75 53

 

Back   HOME

16 март 2009 г.