Асоциацията на организациите на българските работодатели и Българска Нова Демокрация
подписаха Обществен договор,
обезпечаващ политическа ангажираност и отговорност


На 13 март 2009 г. АОБР включваща представителните на национално равнище работодателски организации:

  • АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ (АИКБ), представлявана от Васил Велев - председател;
  • БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС (БСК), представлявана от Димитър Бранков – зам. председател;
  • БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП), представ-лявана от Божидар Божинов - председател;
  • БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ „ВЪЗРАЖДАНЕ” (БСЧП)
  • СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА (ССИ), представляван от Теодор Дечев – зам. председател,

подписаха Обществен договор с участващата в ИЗБОРИ 2009 г. партия БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ (БНД) , представлявана от Николай Свинаров - председател, за подобряване на икономическите условия и успешна стопанска дейност.

Българска Нова Демокрация е първата партия, която подписа Договора предложен от АОБР, след като той беше изпратен на парламентарно представените политически сили участващи в Избори – 2009. Предложените от АОБР мерки, които БНД прие да включи в предизборната си програма се подписаха без нито една забележка.

Божидар Божинов – ротационен председател за 2009 г. на АОБР информира присъстващите медии, че непосредствено преди началото на Избори 2009 ще обяви пред тях, политическите сили които са подписали предложения от АОБР Обществен договор.

На срещата от страна на БНД присъстваха Лидия Шулева – зам. председател и Бойко Боев – организационен секретар на партията.

 

Back   HOME

13 март 2009 г.