Делегация от Търговската палата на Косово посети БТПП

На 11 и 12 март 2009 год. делегация, водена от председателя на Търговска палата на Косово Бесим Бегаж и състояща се от ръководители и членове на Управителния съвет на ТП Косово посети БТПП.

Целта на посещението бе проучване опита на БТПП при предоставяне на услуги на МСП, разгръщане капацитета на ТП Косово в тази област и развиване на международни контакти със сродни организации. Делегацията бе запозната с услугите на БТПП, дейността на БТПП като работодателска организация и социален партньор. Бе подписан меморандум за разбирателство между двете палати, фокусиращ бъдещото сътрудничество върху: обмена на практическа бизнес инфорация; създаване на смесени предприятия; насърчаване контактите между МСП и работа по съвместни проекти, предоставяне на техническа помощ от БТПП по отношение развиване на добра арбитражна практика.

 

Back   HOME

13 март 2009 г.