Среща с посланика на Северна Корея в България

 

На разговор, проведен на 12 март 2009 год. между посланика на Северна Корея в България Н.Пр. Зо Сунг Джу и зам.председателя на БТПП Цветан Симеонов бе обсъдена идеята КНДР да открие представителство на машиностроителната промишленост в България. Към момента в страната се внасят различни машини и съоръжения - стругове от Северна Корея и за да се опосредства тази търговия посланик Джу проучва стъпките за откриване на представителство на корейските производители на машини в България. БТПП ще окаже пълно съдействие за регистриране на представителството и разясни съществуващите възможности. Бъдещото представителство ще осъществява контакт не само с български партньори, но и с фирми от Македония, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватска, Турция и Румъния. Това е обхвата на Посолството на Северна Корея в България.

 

Back   HOME

13 март 2009 г.