Финансовата криза и френските предприятия в България

На среща с търговския съветник към Посолството на Франция в София, Пол Енсенжер, председателят на БТПП разисква настоящата финансова криза и влиянието й върху бизнеса от двете страни. По време на разговорът, проведен на 5 март 2009 год. г-н Божинов сподели, че финансовата криза все още не се е разгърнала напълно в България. Очаква се забавяне в ръста на чуждестранните инвестиции в страната поради липсата на ликвидни средства в световната икономика. Г-н Енсенжер разясни, че във Франция наскоро е гласуван нов, променен бюджет, със заложен по-висок дефицит. Безработицата в страната е нараснала допълнително през януари тази година. Според френския търговски съветник френските фирми, работещи в България също усещат трудности, причинени от кризата и биха желали страната ни да формулира ясно икономическата си политика, с което бизнес ситуацията да стане по-предвидима.

Г-н Божинов предаде копие от предложенията, направени от БТПП към българското правителство за улесняване на бизнеса.

 

 

Back   HOME

6 март 2009 г.