Предстои посещение на икономическа делегация от Оман

На 4 март 2009 год. председателят на БТПП се срещна със оманския дипломатически служител Али Ал-Махруки по повод предстоящо посещение на министъра на националната икономика на Султаната Оман в България в края на месец април. Освен провеждането на съвместен бизнес форум в БТПП на срещата бе обявен и интересът за създаване на Българо-омански икономически съвет, който ще подпомогне развитието на икономическите и бизнес отношения между двете страни, които към момента са доста скромни. Например стокообменът през 11-те месеца на 2008 год. между България и Оман възлиза едва на 2,5 млн.щ.д. и се състои основно от износ на български стоки и продукти – крафтхартии и крафткартони, стругове, арматурни артикули, хранителни стоки. Интерес към Българо-оманския икономически съвет са проявили около 25 омански компании и около 10 български фирми и институции.

Бяха очертани и други сфери от взаимен интерес: енергетика – възобновяеми енергийни източници, екологична енергия, управление на водни ресурси, строителство, инфраструктура, туризъм и др.

 

 

Back   HOME

5 март 2009 г.