Сътрудничество между Гърция и България в областта на туризма

На среща, проведена на 27 февруари 2009 год. в София, ръководството на БТПП обсъди с колеги от ТПП на Халкидики проблемите на туристическите фирми от България и Гърция.

Туризмът е главната индустрия на Халкидическия полуостров в Гърция. Все още кризата не се е усетила в тази област, тъй като е настъпила след края на туристическия сезон миналата година. За лято 2009 се очаква известно намаление в броя на туристите, посещаващи Северна Гърция. Към момента ТПП на Халкидики подготвя своите служители да прилагат и съветват фирмите да използват извънредните мерки на правителството за борба с кризата. Някои от мерките включват гарантиране на депозитите в банките в размер до 350 000 евро, което покрива около 80% от банковите депозити. Предвижда се намаляване на дължимите данъци от туристическите фирми. Ускоряват се европейските проекти и програми, свързани с туризма и търговията. ТПП на Халкидики увеличава средствата за реклама на туризма в региона.

Председателят на БТПП, Божидар Божинов подчерта, че проблемите при преминаване на границата между България и Гърция могат да доведат до намаляване на туристопотока в двете посоки. Зам.председателя на ТПП на Халкидики Мавридис Гианис обеща проблеми от подобен род да бъдат избягвани за в бъдеще, като обясни, че затварянето на границата от гръцка страна в края на миналата година е било напълно незаконно.

Г-н Божинов изказа мнение, че съвместни туристически пакети за почивка в България и Гърция биха имали голям успех. Бе договорено осъществяването на посещение на български бизнесмени в гр. Полигирос, административен център на Халкидическия полуостров в средата на 2009 год.

 

 

Back   HOME

4 март 2009 г.