Кръгла маса на тема „Финансовата криза и испанските инвестиции в България”

На 25 февруари 2009г. се проведе кръгла маса на тема „Финансовата криза и испанските инвестиции в България”.

Българо-испанския бизнес съвет има удоволствието да Ви информира, че на 25.02.2009г. /сряда/ в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе кръгла маса на тема: „Финансовата криза и испанските инвестиции в България”.

Участниците бяха приветствани от г-н Димитър Пампулов - председател на БИБС, г-н Цветан Симеонов - зам. председател на БТПП и г-н Карлос Тортола - търговско-икономически съветник на Испания в България.

Кратки изложения по поставената тема за икономическата криза бяха представени от: г-н Крис Павлов, главен икономист на Булбанк; г-н Людмил Михайлов, главен секретар на Българската агенция за инвестиции; г-жа Маринела Петрова, Министерство на финансите и г-жа Десислава Георгиева от Министерство на икономиката и енергетиката.

В кръглата маса взеха участие над 40 представители на българо-испански фирми, организации, адвокатски кантори, както и представители на българските медии.

По време на дискусията бяха обсъдени проблемите свързани с кредитирането, работата с администрацията, инфраструктурата и банковия сектор. Участниците се обединиха около тезата, че справянето с финансовата криза трябва да бъде с взаимни усилия от страна на институциите и бизнеса. В условията на световна икономическа криза, според експерти, България има стабилна банкова система в сравнение със съседите си, както и благоприятен климат за инвестиции. За това говори и фактът, че много от испанските фирми, които оперират в България са готови да оставят бизнеса си в Испания, но да продължат проектите си в България.

т Българската агенция за инвестиции и Министерството на икономиката и енергетиката предлагат промяна на правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, както и преференции за инвеститорите в които влизат двукратно намаление на границите за издаване на сертификати за инвеститори, процедура за ускорено издаване на сертификатите и насърчаване за бъдещи дългосрочни инвестиции.

 

 

Back   HOME

26 февруари 2009 г.