Среща с ТПП Серес, Гърция

Председателят на БТПП Божидар Божинов се срещна със свои колеги от гр. Серес, Гърция на 25 февруари 2009 год. Зам. председателят на ТПП Серес - Политис Ефстатиос, зам.перфекта на Префектура Серес - Павлос Карипидис и гл.експерт в Европейски и иновационен център Серес - Стелиос Саривасилис обсъдиха актуалните теми, свързани с регионалното сътрудничество между България и Гърция.

Бяха засегнати общите проблеми на пограничните райони – екология, транспорт, водни ресурси. За решаването им в Гърция се разчита много на помощта на ЕС, благодарение на програма за икономическо развитие 2009 – 2013. За южната ни съседка това е четвърта фаза на тази програма, докато за нашата страна тя ще се приложи за пръв път.

В Северна Гърция финансовата криза се усеща вече осезателно, но това, което запазва бизнеса е фактът, че там основно функционират малки семейни фирми, с няколко служители. Водят се преговори за предоставяне на безлихвени заеми за гръцките МСП. Наблюдава се покачване на лихвените проценти при отдаване на кредити от банките. Строителството на жилищни и обществени сгради е напълно замразено.

Г-н Божинов очерта някои области от взаимен интерес, в които двете страни могат да работят за в бъдеще – алтернативни енергийни източници, селско стопанство – производство на екологични продукти, типични за региона на Южна България и Северна Гърция.

Бе договорено също така, БТПП и ТПП на Серес да се срещат регулярно и да решават възникналите проблеми пред бизнеса преди да са се разраснали. В тази връзка през март се предвижда провеждането на Партенариати между български и гръцки фирми – 12-14 март 2009 год. в Серес, Комотини и Кавала съответно.

 

 

Back   HOME

26 февруари 2009 г.