Търг за ремонтно-възстановителни работи на ООН - Женева

БТПП има удоволствието да Ви информира, че ООН приема предложения за заявки на строителни фирми и дружества на страните-членки на Организацията за участие в предстоящ търг за ремонтно-възстановителни работи по сградния фонд на Двореца на нациите в Женева.

В приложения документ са описани – на английски и френски език - условията, на които трябва да отговарят писмата за заявен интерес към търга на фирми от страните-членки, които предварително трябва да се регистрират на уебсайт www.ungm.org (United Nations Global Market – Place du marche mondial pour les Nations Unies) като фирми- партньори и доставчици на ООН.

Крайният срок за регистриране на заявките е 17 ч. /CET - централноевропейско време/ на 4 март 2009 г. на електронен адрес tenders@unog.ch и/или по факс на № +4122 917 00 13 в отдел „Покупки и транспорт” на ООН – Женева /Section des achats et transports des Nations Unies a Geneve/, като на първия етап от подбора на кандидатите и подготовката на тръжните книжа работен език е френският. Поради това досиетата за заявен интерес и всички изисквани документи, съдържащи се в тях, трябва да бъдат на френски език.

Допълнителна информация за условията, на които трябва да отговарят заявките за регистрация, може да намерите в приложеното писмо, както и на интернет-страница: www.ungm.org.

 

 

 

Back   HOME

26 февруари 2009 г.