Нов търговски съветник в Токио

На 24 февруари 2009 год. в БТПП се състоя среща на новия търговски съветник към българското посолство в Токио – Вълчан Вълчанов с представители на БТПП.

Г-н Вълчанов дискутира с Цветан Симеонов, зам.председател и Георги Стоев, член на ИС на БТПП насоките за икономическо взаимодействие между България и Япония.

Достигнат беше изводът, че българо-японското сътрудничество има бъдеще, развивайки се в посока енергетика, възобновяеми енергийни източници и приложение на нови технологии. Тъй като българският бизнес има както голяма нужда от внедряване на такива, би могъл да използва добрите практики на японски партньори. Финансиране за такива проекти е налично и чрез програми на ЕС, които въпреки, че целят насърчаване използването на европейски технологии имат за крайна цел развитие на икономиката намаляване на вредните емисии, използването на енергия от възобновяеми източници.

Важността на пристанища Бургас и Варна за японските компании също е доказана, тъй като България се явява входна точка на Европейския съюз от изток за японските стоки.

Бе достигната договореност БТПП и Посолството в Токио да си сътрудничат с бизнес и икономическа информация.

 

 

 

Back   HOME

25 февруари 2009 г.