Последна координационна среща по Съвместен проект АВС – DIHK

На 2 и 3 февруари в БТПП се състоя годишната среща на представителите на търговските палати от балканските страни, работещи по Съвместен проект АВС – DIHK /между Асоциация на Балканските палати и Асоциацията на германските търговски палати/.

Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП откри срещата и сподели, че съвместният проект вече 9-та година спомага за развитие на сътрудничеството между палатите на Балканите и от Германия. Членовете на АВС са постигнали собствено развитие и като резултат обслужват фирмите, които обединяват по-добре. Освен това е създадена много добра мрежа за съвместна работа на ниво палати. В АВС участват националните палати на: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Черна гора. По силата на ротацията през 2009 год. председателят на Съюза на албанските търговско-промишлени палати е председател и на Асоциацията на Балканските палати.

Ръководителят на Проекта и представител на Съюза на германските търговски палати, Едуард Шварц оцени 2008 год. като много успешна за проекта и очерта няколко ключови успешни събития – среща на ръководството на АВС с партньорите от DIHK и заинтересовани министерства и ведомства в Германия през месец април; Балкански икономически форум, проведен в Истанбул през ноември и др.

За 2009 год. като последна за третата фаза на проекта бяха планирани общо 25 дейности, които са в полза на бизнеса на Балканите. В рамките на Проекта през 2009 год. БТПП ще организира конференция по инфраструктура и регионално сътрудничество на Балканите в началото на месец юни. Други по-големи събития през настоящата година са: участие в Адриатическия панаир в Будва, Черна гора през септември с общ АВС щанд; бизнес срещи между фирми от балканските страни и Германия във Франкфурт през октомври, семинари и обучения за предприемачи.

 

 

Back   HOME

5 февруари 2009 г.