Среща с търговския съветник при посолството на САЩ г-н Скот Позил

Търговският съветник при посолството на САЩ г-н Скот Позил се срещна с председателя на БТПП Божидар Божинов на 27 януари 2009 год. Бяха договорени следните съвместни събития с цел информиране на бизнеса от България и САЩ за съществуващите възможности за сътрудничество: Семинар на тема Предимствата за развитие на възобновяема енергия. Той ще се проведе през месец май 2009 год. в България с участието на няколко американски организации с опит в областта. Другите съвместни събития включват семинари и информационни дни за насърчаване на франчайзинга през септември – октомври тази година. На тях ще бъдат разяснявани условията, изискванията и критериите за франчайзинг. Освен това бяха обсъдени и организираните в САЩ търговски изложения, които са открити за купувачи и участието на български фирми се подпомага от посолството.

 

 

Back   HOME

27 януари 2009 г.