Казахстан с програма за приемане на европейски стандарти

На 28 януари в 2009 год. се проведе среща между председателя на БТПП Божидар Божинов и Н.Пр. Серджан Абдикаримов посланик на Казахстан. Бяха обсъдени действията на двете страни по отношение на настъпилата финаносва криза в глобален мащаб. Казахстан е страна, която разполага с богати природни ресурси – нефт, природен газ, уран, злато. За това страната не страда прекомерно от финансовата криза, но е създала Нацинален стабилизационен фонд, от който са отделени средства за подкрепа на 5 приоритетни сектори: финанси, недвижими имоти и строителство, МСП, аграрен комплекс и инфраструктура. Ръстът на икономиката на Казакстан през 2008 год. Е бид 3 % а очакванията за 2009 год. са около 2 %. Инфлацията е с очаквани стойности 9%, а безработицата – 7%. В момента страната е поела нова програма и политика към приемане на европейски стандарти в производството за да може да се конкурира на европейския пазар.

Г-н Божинов предложи в предстоящите срещи на междуправителствената комисия между двете страни да участват активно и експерти на ТПП на България и Казахстан за изясняване на въпроси, свързани с унифицирани търговски документи и сертификати.

Бе засегнат и въпросът за визите – България е в списъка на страните, чиито граждани получават по облекчена процедура визи за Казахстан – без покана за посещение.

 

 

Back   HOME

28 януари 2009 г.