Разработване на проекти по мерки 311 и 312 на
Програмата за развитие на селските райони – възможности, добри практики и насоки

На 13 февруари 2009 г., Българската търговско-промишлена палата организира семинар-обучение на тема: Разработване на проекти по мерки 311 и 312 на Програмата за развитие на селските райони – възможности, добри практики и насоки. Програмата на семинара можете да изтеглите от тук.

Лектор: Лилия Братоева – д-р по икономика и управление

Обучението ще се проведе от 09:30 до 16:30
в зала „Б” на БТПП, ул. Искър № 9, гр. София.

Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната карта в Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти”, БТПП: E-mail: projects1@bcci.bg
Факс: (02) 987 32 09 или on-line регистрация на адрес http://bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=70

Краен срок за регистрация: 12:00 на 12 февруари 2009 г.

 

 

Back   HOME

28 януари 2009 г.