Среща с първи секретар от посолството на Тунис в Белград

Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП се срещна с Рабии Зенати, първи секретар от посолството на Тунис в Белград. Г-н Зенати информира за предстояща двустранна експертна среща през месец юни 2009 год. в България с цел активиране на икономическото сътрудничество между България и Тунис.

Бяха очертани няколко сектора, които са от значение за двустранна търговия – хранително – вкусова промишленост, селскостопанска продукция, фосфати и торове, текстил, кожа и кожени изделия, фармацевтични продукти, козметика и др.

Към момента няма регистрирани инвестиции на български фирми в Тунис и на тунизийски в България. За това г-н Симеонов отбеляза че потенциалът за коопериране между двете страни не се използва напълно.

 

 

Back   HOME

27 януари 2009 г.