Среща с посланика на Белгия Н.Пр.Марк Михилсен

Ръководството на БТПП се срещна с посланика на Кралство Белгия Н.Пр. Марк Михилсен на 22 Януари 2009 г. Разговорът бе насочен към настоящата глобална финансова криза, отражението й в България и респективно Белгия, както и към енергийните проблеми на ЕС. Посланик Михилсен сподели, че е нужно гъвкав подход към енергийните източници – намирането на алтернативи както източници, така и доставчици.

На срещата присъстваха също така Гуидо Сонк – министър съветник в посолството на Белгия и Ерик Санткин – търговски съветник, Валонска агенция за външна търговия и инвестиции.

Беше обсъдено с ъстоянието на двустранния стокообмен и инвестициите. Белгия е на 9-то място сред водещите външнотърговски партньори на България през 2007 год. Стокообменът през първите девет месеца на 2008 е увеличен с 15,3 %. Възлиза на над 1 млрд. евро. Белгийските инвестиции са на второ място в България по обем през 2007 год. – 511,2 млн.евро.

Г-н Божинов, председател на БТПП направи предложение да бъде обменен опит по отношение на финансовото насърчаване на износа, застраховането на експортни кредити, рефинансирането на експортни кредити. Стана ясно, че Белгия има дългогодишни традиции в тази област.

 

 

Back   HOME

22 януари 2009 г.