Индустриален парк - Перник

На среща с фирма Чойс ООД, член на БТПП на 12 януари 2008 год. с президента на фирмата - Джон Парк и проектен мениджър Даниела Иванова, Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП обсъди условията за инвестиции в България. Компанията се занимава с подготовката на изграждане на индустриален парк - Перник, съвместно с община Перник и инвеститори от Южна Корея. Няколко големи компании от Южна Корея са готови да инвестират в проекта след като институционално той бъде организиран. Паркът се подготвя по примера на корейски индустриален парк в Русия, където обаче са взели участие и правителствата на двете държави.

Към момента трудностите в хода на подготовката му се свързват с липсата на закон за ПЧП. След намеса на Община Перник е изготвена наредба която институционализира отношенията на организациите, ангажирани в индустриалния парк. Има трудности и по тълкуването на условията, установени по програма ФАР, по която се подготвя същия парк. По европейската програма ще бъде изградена външната му инфраструктура. Предвижда се създаването на търговско сдружение, което да поеме организацията и изграждането на вътрешната инфраструктура на парка.

Самият парцел за парка се простира на 300 дка парцел в Перник. Има идея той да бъде свързан с магистралата, минаваща през града.

Г-н Симеонов сподели, че моментът е напълно подходящ за корейски инвестиции, тъй като България има нужда от високите технологии на корейските компании. Високотехнологичните производства са добре дошли в страната, която има нужда от повишаване на производителността и изнасяне на повече готова продукция спрямо суровини. БТПП ще подпомогне проекта като представител на РТПП Перник участва в организацията му.

 

 

Back   HOME

13 януари 2009 г.