АОБР обсъди приоритетите на организацията за 2009 г. и настоява за среща с
министър-председателя за настоящата икономическа обстановка в страната

Home
bia-bg_logo.gif (1270 bytes)

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

БСЧП “ВЪЗРАЖДАНЕ”

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА

 

На 9 януари 2009 г. председателят на Българската търговско-промишлена палата, Божидар Божинов пое председателството на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

През 2008 г. АОБР се председателстваше от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

АОБР е обединение на представителните на национално равнище организации на работодателите в България. Нейното председателство се осъществява на ротационен принцип.

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е инициатор и една от учредителките на Асоциацията на организациите на българските работодатели. Преди това БТПП е представяла българските работодатели в Международната организация на работодателите (МОР).

Първоначално АОБР се създава от четири организации - БТПП, БСК, ССИ и БСЧП “Възраждане”. Уставът на организацията се подписва на 18 декември 1995 г. с участието на Министъра на труда г-н Минчо Коралски, главния секретар на МОР – г-жа Ута Улбрихт, БТПП - г-н Божидар Божинов; БСК – г-н Божидар Данев, ССИ – г-н Борислав Борисов и БСЧП “Възраждане” – г-н Румен Бяндов. Непосредствено след създаването й АОБР е приета за член в Международната организация на работодателите.

На днешната среща работодателските организации приеха Отчета за дейността на АОБР през 2008 г., обсъдиха актуалната икономическа ситуация в страната и проведоха дискусия по приоритетите на организацията за 2009 г. Основните приоритети са съдействие при усвояване на средствата от европейските фондове и повишаване ролята на неправителствените организации в Комитетите за наблюдение, съдействие при решаване на енергийните проблеми (Енергийна стратегия на България, регулиране на енергийните източници и алтернативни енергийни доставчици), инфраструктура, повишаване прозрачността на процедурата по обществените поръчки, разбиване на съществуващите монополи, подобряване на бизнес средата и в частност реализиране на мерки за преодоляване на съществуващите проблеми, силно ограничаване на сивия сектор и корупцията.

На срещата се взе решение да се проведат срещи с министър-председателя, както и с представените в българския и европейския парламент партии за обсъждане на предприетите мерки и поемане на конкретни ангажименти в настоящите икономически условия.

 

 

Back   HOME

9 януари 2009 г.