Обмен на добри практики с Португалия

Посланикът на Португалия в България – Н.Пр. Руси Феликс Алвеш и заместник ръководителят на мисията г-жа Граса Коща Маседу посетиха БТПП на 8 януари 2009 год.

Председателят на БТПП Божидар Божинов и зам.председателя Цветан Симеонов обсъдиха опита на Португалия в ЕС и областите, в които България може да заимства и използвае добри практики. Участниците в срещата се съгласиха, че остиженията в инфраструктурата в Португалия, благодарение на европейски средства са неоспорими. От друга страна Поргугалия е 3-та в ЕС по използване на алтернативна енергия – от вятър и слънце.

Г-н Божинов подчерта възможноста за организиране на съвместни събития в области от взаимен интерес като енергетика, туризъм, изложения за насърчаване на двустранния стокообмен, който през последните 2 години намалява.

Инвестициите на португалски фирми в Българи са скромни - общо 23.4 млн. евро. Посланик Алвеш сподели, че е практичен подходът за привличане на голям инвеститор от Португалия който да бъде последван от по-малки такива след установяване на доверие и сигурност между партньорите.

Като заключение на срещата бе направен извода, че съществува голям потенциал за сътрудничество и обмен на опит в областта на туризма – алтернативен, познавателен, кулинарен, винен, фолклорен.

 

 

Back   HOME

9 януари 2009 г.