Нови възможности за сътрудничество с Република Корея

На среща със съветник към посолството на Република Корея в София Кийонг Чонг зам.председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъди областите за сътрудничество между фирми от Корея и България през 2009 год. Срещата се състоя на 8 януари 2009 год. в БТПП.

Г-н Чонг информира, че от корейски малки и средни предприятия са проявени интереси за работа с български бизнес партньори от областите: информационни технологии, козметика, резервни автомобилни части, отбранителна промишленост, хранителновкусова промишленост, включително здравословни храни, туризъм. МСП в Корея осигуряват 80% от добавената стойност в икономиката.

От своя страна г-н Симеонов подчерта, че за България са важни и няколко проекти, набелязани при посещението на зам.министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин в Корея в края на миналата година. Те обхващат: проект Южен поток, проект Набуко, изграждането на Дунав мост -2, атомна електроцентрала Белене, възобновяеми енергийни източници.

Бе достигнат извода, че възможностите за двустранно икономическо сътрудничество са многобройни и все още непълно използвани. Бе планирано и посещение на български представители на бизнеса в Сеул през втората половина на 2009 год.

 

 

Back   HOME

8 януари 2009 г.