Българска бизнес делегация посети Туркменистан 18 - 20 декември 2008 г.
 


 
По време на официалната визита на президента Георги Първанов в Туркменистан, организирана от БТПП българска бизнес делегация посети страната. Посещението в столицата Ашхабат се осъществи в периода 18-20 декември.

Съвместно с Търговско-промишлената палата на Туркменистан бе проведен икономически форум с участието на президента Първанов, зам.министър-председателя на Туркменистан Мухамед Мухамедов, представители на министерства и ведомства от Туркменистан и 25 бизнесмени от България.

От презентациите и дискусиите на форума бясно бе очертана политиката на Туркменистан да се превърне от страна, произвеждаща и изнасяща суровини, в страна производител на готови стоки и продукция. В Туркменистан има голям напредък в строителството и производството на текстил. Провежда се силна социална реформа. Производството на памук, обусловено от благоприятните климатични условия и изградената напоителна мрежа, е едно от силните пера на местната икономика. Страната изнася както суров памук, така и готови памучни облекла. Изградени са повече от 30 текстилни фабрики и предприятия, някои с чуждестранни инвестиции от Турция и ЕС.Българската бизнес делегация посети два завода за такава продукция – за дънкови облекла и домашен текстил.

Туркменистан търгува с над 80 страни като външната му търговия възлиза на 11,4 млрд щ.д през 2007 год., а очакванията за 2008 год. за стокообмена възлизат на 14,6 млрд. щ.д.

Президентът Първанов се обърна към участниците във форума и потвърди, че народите на България и Туркменистан имат сходни корени и съдба, което прави контактите между тях по-лесни. В Ашхабат все още се пазят спомени за българските строители. Според г-н Първанов български фирми от областите строителство, селско стопанство, машиностроене, транспорт и туризъм могат да споделят своя опит и да намерят място на пазара в Туркменистан. Освен това президентът Първанов подчерта, че много обещаващо е сътрудничеството в областта на енергетиката - и двете страни са своеобразни енергийни центрове за своите региони. В тази връзка бе подписан меморандум за енергийно сътрудничество между България и Туркменистан с цел стартиране на стратегическо партньорство в тази област. България би могла да участва в съвместни проучвателни и добивни дейности на нефт и газ на територията на Туркменистан и в шелфа на Каспийско море. Бе подписано и споразумение за икономическо сътрудничество между България и Туркменистан.

Г-н Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП подписа споразумение за сътрудничество с ТПП на Туркменистан и обобщи че първите реални договорености на бизнеса по време на посещението се отнасят за изграждане на бирена фабрика в Туркменистан и сътрудничество в добива на нефт и газ.

Българските фирми, участвали в делегацията получиха полезна информация, съгласно която за да участват в доставки по местни търгове трябва да се регистрират в ТПП на Туркменистан.

За повече подробности: www.cci.gov.tm.

 

 

Back   HOME

22 декември 2008 г.