Бизнес форум между български и турски фирми

На 17.12.2008г. в гр.Анкара, Турция се проведе бизнес форум между български и турски фирми . Българските фирми представляваха следните сектори: текстил и облекла, козметика, металообработващи машини, търговски панаири и изложения, специална продукция, транспорт, кабели, торове за селското стопанство, недвижими имоти.Форумът приключи с бизнес обяд на който взеха участие президентите на двете страни България и Турция г-н Георги Първанов и г-н Абдулах Гюл.

 

 

Back   HOME

20 декември 2008 г.