Новият посланик на Швеция посети БТПП

Ръководството на БТПП се срещна с новия посланик на Швеция Н.Пр.Пол Бейер на 11 декември 2008 год. Божидар Божинов, председателят на БТПП информира посланик Бейер за доброто сътрудничество с Посолството на Швеция в София и подчерта, че Българо-Шведската палата също поддържа връзка с палатата .

Бяха очертани следните области за съвместна дейност: енергетика, алтернативни източници на енергия, оползотворяване на отпадъци, енергия от отпадъци, туризъм.

 

 

Back   HOME

12 декември 2008 г.