Посолство на Литва отвори врати в София

На среща с посланика на Литва, Н.Пр. г-н Арунас Винчиюнас, проведена на 10 декември 2008 год. председателят на БТПП, Божидар Божинов и зам.председателят Цветан Симеонов обсъдиха ползата от новооткритото посолство на Литва в София.

Според г-н Винчиюнас откриването на дипломатическо представителство на неговата страна в България ще бъде от полза, както за държавните, така и за бизнес връзките. Към момента фирмите от Литва, инвестирали в страната ни са в изчакващо положение за да преценят дали да продължават инвестиционните си планове. Като общо намеренията им са да продължат работата си в България с настоящите или дори малко по-големи мощности и обекти.

Ситуацията в Литва в същото отношение е спокойна, като правителството вече е реагирало с група от мерки за борба срещу кризата. Така наречения литовски антикризисен план включва намаляване на данъка върху доходите на физическите лица от 24% на 20 %, увеличаване на данък печалба от 15% на 20% и увеличаване на ДДС от 18% на 19%. Банковата система в Литва е стабилна, тъй като повечето от опериращите там банки са със скандинавски капитал, занимават се в малка степен с инвестиционни фондове и не са обект на финансови сътресения. Освен това се предвиждат съкращения в администрацията – около 15%, което ще доведе до намаляване на разходите на всички административни структури. Премахва се диференцираната ставка на ДДС.

Г-н Божинов сподели и българския опит в това отношение и се съгласи, че опитът на страните, които членуват по-отдавна в ЕС е в полза на България.

Бяха обсъдени и съвместните дейности за 2009 год., като те ще включват размяна на бизнес посещения с цел привличане на повече инвеститори от Литва в България.

 

 

Back   HOME

12 декември 2008 г.