Откриване на офис на FINPRO в София

Г-н Пека Хехтаниеми, зам.държавен секретар на Финландия, представител на Министерството на външните работи на Финландия и Финландската агенция за насърчаване на търговията и инвестициите – FINPRO посети БТПП на 9 декември 2008 год.

На среща с ръководството на БТПП той представи организацията FINPRO, която открива свой офис към Посолството на Финландия в София на 10 декември. Офисът ще се занимава с Югоизточна Европа, подкрепян от регионалните офиси на организацията в Букурещ и Виена.

Неизменна тема на разговора бе и глобалната финансова криза, заради която Финландската национална банка е обявила очакван отрицателен икономически растеж за страната през 2009 год. – 0,5 %. Въпреки тези прогнози финландската икономика е силна и банките нямат проблеми. Очаква се забавяне на цялостното икономическо развитие на Финландия, поради забавянето на икономиките на основните търговски партньори – Германия, Франция, Великобритания, Русия. За това Финландия се обръща към по-малки пазари, като тези на страните на Югоизточна Европа.

 

 

Back   HOME

9 декември 2008 г.