Балканите – предпочитано място за инвестиции

 
  
 

На 26 ноември 2008 год. в Истанбул се проведе Балкански икономически форум с участието на представители от 10 страни – Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора. Форумът бе организиран по линия на Асоциацията на Балканските палати.

Активно участие от българска страна взеха председателя на БТПП Божидар Божинов и зам.председателя Цветан Симеонов. Представяне на инвестиционната среда в България бе направено от Валентина Александрова, директор в Българската агенция за инвестиции.

Основните теми, обсъждани на форума бяха настоящата финансова криза и влиянието й на Балканите, инвестиционният климат и енергийната политика в региона. Достигнато бе до няколко извода: В Гърция банковата система е 100% гарантирана. Държавата отпуска безлихвен заем за 3 години – по 350 хиляди евро за всяко МСП, което е декларирало печалба през последните 3 години. Повечето АВС страни са гарантирали депозитите до 50 000 евро и намаляват данъците, осигуряват бюджетен излишък. Съществува така наречената криза на доверието, която вече пречи на съвместния бизнес – фирмите не са сигурни в изпълнението на поетите задължения и предпочитат да останат в изчакващо положение. От друга страна кризата ще има мобилизиращ ефект и ще доведе по-тясно регионално сътрудничество въз основа на традиционните добри търговски връзки на Балканите.

По време на форума бе подписано споразумение за свободна търговия между Турция и Черна гора, в присъствието на министри на икономиката, енергетиката и МСП от целия регион.

Проведена бе и специална кръгла маса между председателите на палатите, членове на АВС и съответните министри от балканските страни. На тази среща представителите на АВС се обърнаха с искания по 12 въпроса към представителите на правителствата на своите страни и призоваха за бързи и конкретни мерки за решаване на следните проблеми: обща позиция и стъпки за преодоляване на глобалната финансова криза, подобряване на средата за инвестиции и търговия, облекчаване на визовите изисквания, опростяване на митническите изисквания, подобряване на транспортната инфраструктура, сътрудничество в енергийната област, в туризма, опазването на околната среда, развитие на сътрудничество между МПС, поддържане на балканските страни, кандидатки за членство в ЕС.

Освен това бе разисквана идеята за създаване на Балкански съвет на жените предприемачи по идея на Турската асоциация на жените предприемачи обхващаща 1800 жени в бизнеса и 80 регионални офиса в Турция.

На 26 ноември, отново в Истанбул се проведе годишно общо събрание на Асоциацията на Балканските палати. Председателите на търговските палати от региона продължиха обсъжданията по теми от взаимен интерес за страните на Балканите и приеха обща декларация – обръщение за своите намерения, дейност и искания към своите правителства. Председателството на АВС за 2009 година бе предадено на председателя на Съюза на албанските търговски палати Илир Зила в присъствието на президента на Албания проф.д-р Бамир Топи, който бе на официално посещение в Турция по същото време.

В Истанбул бе подписано и споразумение за сътрудничество между Асоциацията на Балканските палати и Асоциацията на средиземноморските палати.

 

 

Back   HOME

28 ноември 2008 г.