Насърчаване инвестициите на български фирми в Македония

На среща с представители на Посолството на Македония – г-жа Ядранка Чаушевска Димов, министър-съветник, г-жа Дивна Тричковска – търговски съветник и г-н Сашо Лазаровски от Агенцията за чуждестранни инвестиции на Р Македония на 18 ноември 2008 год. г-н Цветан Симеонов, зам.председател на БТПП обсъди възможностите за насърчаване на двустранните икономически отношения с увеличаване обема на българските инвестиции в съседна Македония.

Г- жа Чаушевска сподели, че настоящата световна криза бавно започва да се усеща и в Македония, като най-засегнати към момента са фирмите, работещи в областите металургия и металообработване, както и тези, които са в текстилната индустрия и произвеждат стоки на ишлеме за Германия.

На срещата стана ясно, че Македония е приела специална програма за привличане на чуждестранни инвестиции и в тази връзка бе уговорено провеждането на представяне в БТПП на възможностите за инвестиране в Македония. Събитието ще се проведе в края на януари 2009 год. и ще обхване възможностите, условията, изискванията и областите, в които могат да бъдат направени инвестиции в Македония.

БТПП ще предостави повече информация за събитието в началото на 2009 год.

 

 

Back   HOME

19 ноември 2008 г.